Nowe Wytyczne 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej

2010-10-19
 

Polska Rada Resuscytacji ogłosiła w dniu 18 października nowe Wytycznie 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej opracowane przez m.in. European Resuscitation Council (ERC) oraz American Heart Association (AHA) - instytucje zrzeszone w International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Prace nad nowymi Wytycznymi trwały od początku roku i brali w nich udział światowi eksperci z dziedziny kardiologii.

 

Wytyczne 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej dostępne są na stronach Polskiej Rady Resyscytacji www.prc.krakow.pl/2010

 

Wersja oryginalna do pobrania na stronach Europejskiej Rady Resuscytacji www.cprguidelines.eu/2010

Paramedica.pl 2007
Wszystkie prawa zastrzeżone
realizacja: VEGA Internet Studio
Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
02-815 Warszawa, ul. Żołny 11
tel. (22) 313 09 39, fax (22) 313 09 59
Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000106489, NIP 951-19-86-099, Kapitał zakładowy 50 000 PLN